Albastru rafturi fundal

Termeni si condiții de utilizare

Singurul scop al website-ului Aviko B.V. este de a oferi informaţii generale despre produsele şi serviciile noastre. Toate explicaţiile şi recomandările privind website-ul Aviko au doar un caracter general şi nu trebuie considerate drep explicaţii, nici recomandări referitoare la o situaţie sau problemă concretă. Dacă în timpul pregătirii informaţiilor pe website, Aviko a depus diligenţa extremă şi Aviko B.V. se străduieşte să ofere informaţii pe cât posibil mai complete, totuşi nu poate asigura că ele sunt şi/sau vor fi corecte. Aceste informaţii sunt actualizate permanent, însă Aviko îşi rezervă dreptul să efectueze modificări în orice moment, cu efect imediat şi fără aducerea prealabilă la cunoştinţă.

Având aceasta în vedere, persoanele care vizitează website-ul Aviko B.V. nu pot revendica niciun drept în baza informaţiilor plasate pe el. Aviko B.V. nu poate fi răspunzătoare de nicio daună, care poate, direct sau indirect, apărea în urma folosirii acestui website, respectiv în urma imposibilităţii de folosire a informaţiilor date publicităţii de Aviko B.V. pe acest website. Nicio parte a acestui website nu poate fi reprodusă, stocată în baza automată de date şi nici difuzată în orice formă şi în niciun mod, electronic, mecanic, prin crearea de copii foto, înregistrare, şi nici cu ajutorul oricăror altor mijloace, fără acordul expres prealabil în scris a Aviko B.V.

Aviko B.V. depune eforturi ca website-ul său să fie permanent accesabil, nu-şi poate totuşi asuma răspunderea pentru orice consecinţe, indiferent de formă, rezultate din faptul că website-ul său nu este accesabil din orice motive, în orice moment, şi pe orice perioadă. Prezentul website poate fi temporar sau permanent retras fără înştiinţarea prealabilă. Toate drepturile rezervate. Se consideră că fiecare persoană care vizitează website-ul  Aviko B.V. a fost de acord cu condiţiile menţionate mai sus.