Politica de confidențialitate

Aviko consideră importante confidențialitatea și protecția datelor clienților și vizitatorilor care obțin informații prin intermediul website-ului. Astfel, Aviko a adoptat măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și respectă cerințele legislației în domeniul protecției datelor. Toate datele pe care Aviko le colectează în scopul furnizării produselor și serviciilor noastre sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare în vigoare în UE la data de 25 mai 2018.

Ca parte a Politicii noastre de confidențialitate, dorim să ne asigurăm că dumneavoastră cunoașteți foarte bine ce date cu caracter personal sunt prelucrate de Aviko și ce se întâmplă cu aceste date. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către sau în numele Aviko și furnizează informații despre politica noastră de confidențialitate, precum și despre măsurile tehnice și organizatorice de securitate pe care le adoptăm cu privire la datele personale pe care le colectăm atunci când dumneavoastră folosiți website-ul Aviko sau când ne contactați. Este posibil ca, periodic, să actualizăm prezenta Politică de confidențialitate. Publicăm orice actualizări pe website și, astfel, vă rugăm să îl consultați cu regularitate pentru a cea mai recentă versiune a politicii. 

1. Ce date cu caracter personal colectăm?

Este posibil ca, în cursul folosirii website-ului de către dumneavoastră, să colectăm o serie de date cu caracter personal ale dumneavoastră. Aceste informații pot fi furnizate de dumneavoastră, de exemplu, când completați o plângere pe website, când trimiteți o cerere de contactare din partea noastră sau când ne contactați pentru orice alt motiv. Este posibil ca și datele pe care le generați prin folosirea website-ului să fie colectate automat.

Datele cu caracter general pe care putem să le colectăm de la dumneavoastră includ: numele dumneavoastră, numărul de telefon (mobil), adresa de e-mail, codul poștal, detalii comerciale (cum ar fi angajatorul dumneavoastră sau datele de contact ale acestuia), interesele sau preferințele pe care le puteți solicita și orice informații despre vizita dumneavoastră (cum ar fi furnizorul, tipul browserului, paginile deschise în website, ora vizitei). De asemenea, putem să obținem anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră folosind fișiere cookie. Fișierele cookie sunt fișiere text pe care browserul "le reține" și le stochează pe computer la cererea website-ului. Cu ajutorul unui fișier cookie, care funcționează ca instrument de memorizare, website-ul poate să rețină anumite informații, astfel încât să nu fie nevoie să fie introduse din nou.

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics folosește cookies, fișiere text plasate in computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea site-ului web sunt, de obicei, transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. În statele membre ale UE sau în alte state membre ale Spațiului Economic European, Google vă va scurta adresa IP înainte de a le transmite dacă este activată anonimizarea IP pe acest site web.

Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului Web, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului Web și al furnizării altor servicii pentru operatorul site-ului, legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google nu va asocia adresa IP a browserului dvs., transmisă pentru scopurile Google Analytics, cu orice alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser; cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web. Mai mult, puteți preveni colectarea datelor generate de cookie despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestuia de către Google, prin descărcarea și instalarea pluginului de browser furnizat sub acest link. 

2. De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în principal în scopurile comerciale obișnuite ale Aviko. De asemenea, putem să folosim aceste date pentru vânzarea produselor și pentru furnizarea serviciilor noastre, inclusiv pentru prelucrarea financiară a acestora. Putem să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal și pentru a vă furniza informații și pentru menținerea relației cu dumneavoastră. Acestea pot fi folosite și pentru analiza vizitatorilor interni, cu scopul de a optimiza și mai bine website-ul. Datele pot fi necesare pentru scopurile administrative proprii ale noastre, audituri contabile și conformarea cu obligațiile legale. Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopurile menționate anterior sau în alte scopuri, compatibile cu acestea. Aviko colectează datele dumneavoastră cu caracter personal fie în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru că aceste date sunt necesare pentru încheierea unui acord sau pentru că avem un interes rezonabil menționat în prezenta Politică de confidențialitate sau pentru că suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

3. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră nu vor fi folosite decât în măsura necesară și exclusiv pentru sau în numele Aviko de angajați sau de alt tip de personal desemnat de Aviko. Aceasta include personal al tuturor societăților din cadrul grupului sau al unor părți externe, în măsura în care aceste părți prelucrează date cu caracter personal pentru sau în numele Aviko. Aviko solicită părților externe să adopte aceleași măsuri stricte de securitate pe care aceasta le-a adoptat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. În măsura în care datele dumneavoastră sunt transferate în afara Spațiului Economic European ("SEE"), cerințele legale privind un astfel de transfer sunt respectate. Cu excepția furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal către părțile menționate anterior, Aviko nu va pune la dispoziție aceste date terților decât dacă acest lucru este impus prin lege, în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale.

4. Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aviko adoptă permanent măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, a pierderii, ștergerii, dezvăluirii și utilizării neadecvate și, de asemenea, pentru a monitoriza exactitatea și integritatea acestor date. Aceste măsuri sunt evaluate cu regularitate și actualizate dacă este necesar.

5. Cât de mult reținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aviko va reține datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât acestea sunt necesare în sensul prezentei Politici de confidențialitate. Dacă Aviko prelucrează date cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, puteți oricând să retrageți acest consimțământ. Datele pe care le ni le furnizați cu scopul de a obține informații din partea noastră sunt folosite de noi o singură dată, pentru a vă răspunde la cererea de informații. În scopuri statistice, Aviko poate să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât acest lucru este strict necesar, dar va adopta măsuri tehnice și organizatorice suplimentare pentru a asigura principiul reducerii la minimum a datelor.

6. Cum puteți să vă exercitați drepturile?

Dacă aveți întrebări despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Aviko sau dacă doriți să vă revizuiți datele cu caracter personal pe care Aviko le-a prelucrat sau le-a șters, le-a corectat sau le-a modificat sau dacă doriți să vă opuneți prelucrării sau să invocați dreptul dumneavoastră la restricționarea prelucrării, puteți să ne contactați prin intermediul formularului de contact pe de website-ul Aviko. În principiu, Aviko va transmite un răspuns la cererea dumneavoastră în termen de o lună.

Dacă aveți o plângere despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către sau în numele Aviko, puteți să depuneți o astfel de plângere la Autoritatea pentru protecția datelor din Olanda.

7. Utilizarea cookie-urilor

Aviko Foodservice Romania utilizează cookie-uri atunci când oferă serviciile sale. Acesta este un fișier mic, simplu, cu date care sunt stocate fie pe hard diskul computerului sau în sesiunea browserului. În declarația noastră Cookie puteți citi totul despre utilizarea cookie-urilor de către Aviko Foodservice Romania.

8. Link-uri către alte website-uri

Website-ul nostru conține link-uri către website-urile societăților din cadrul grupului și link-uri către website-uri care nu aparțin Aviko. Este posibil ca website-urile societăților din cadrul grupului să conțină termeni și condiții privind confidențialitatea specifici, diferiți. În plus, este posibil ca website-urile externe, care nu aparțin Aviko, să aplice norme de confidențialitate diferite. Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a acorda atenție și a verifica acest aspect înainte de a pune informații la dispoziția acestor website-uri. Aviko nu este responsabilă pentru normele de confidențialitate aplicate de website-urile externe.

9. Modificări și detalii de contact

Aveți tot interesul de a cunoaște orice modificări ale politicii de confidențialitate și de securitatea informației aplicată de Aviko. Noi publicăm aceste modificări pe această pagină. Dacă modificăm prezenta politică, vă vom aduce la cunoștință acest lucru prin hyperlink-uri.

Date de contact

Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (The Netherlands)
GDPR@aviko.com